Riksdagens protokoll 2013/14:59 Torsdagen den 23 januari

Riksdagens protokoll 2013/14:59

Riksdagens protokoll

2013/14:59

Torsdagen den 23 januari

Kl. 12:00 - 15:06

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 17 januari justerades.  

2 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:12 för tisdagen den 21 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från justitieutskottet. 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:226

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:226 Moms för e-tidningar  

av Mats Pertoft (MP)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 14 mars 2014. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 17 januari 2014 
Finansdepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.