Riksdagens protokoll 2013/14:45 Torsdagen den 12 december

Riksdagens protokoll 2013/14:45

Riksdagens protokoll

2013/14:45

Torsdagen den 12 december

Kl. 09:00 - 18:37

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 6 december justerades. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Lars Ohly som suppleant i trafikutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i trafikutskottet

Lars Ohly (V) 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:179

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:179 Registreringsplikt för utländska företag 

av Leif Jakobsson (S) 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 19 december 2013. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.