Riksdagens protokoll 2013/14:42 Måndagen den 9 december

Riksdagens protokoll 2013/14:42

Riksdagens protokoll

2013/14:42

Måndagen den 9 december

Kl. 11:00 - 16:11

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 3 december justerades. 

2 § Meddelande om skriftliga frågor och svar under juluppehållet

Andre vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in under tiden
fredagen den 13 december 2013 kl. 10.00–fredagen den 3 januari 2014 kl. 10.00
skulle besvaras senast inom fjorton dagar efter det att frågan framställts.  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:168

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:168 Staten och kommunernas ekonomi 

av Peter Persson (S) 

Interpellationen kommer inte kunna besvaras inom föreskriven tid. 

Skälet till dröjsmålet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.