Riksdagens protokoll 2013/14:38 Tisdagen den 3 december

Riksdagens protokoll 2013/14:38

Riksdagens protokoll

2013/14:38

Tisdagen den 3 december

Kl. 13:00 - 21:06

1 § Aktuell debatt: Arbetsmiljön

Anf. 1 YLVA JOHANSSON (S):

Fru talman! Det är dags att vi diskuterar hur vi har det på jobbet. Alla som med sitt arbete bidrar till vårt välstånd, vår ekonomiska utveckling och vår välfärd bidrar till att få samhället att fungera. 

Vi önskar oss alla ett hållbart arbetsliv, men det har vi inte i dag. Arbetsskadorna ökar för tredje året i rad. Sjuktalen skenar. Fortfarande är det förfärande många människor som förolyckas på sitt arbete. 

Utvecklingen går åt fel håll. Vi socialdemokrater har begärt den här debatten för att vi inte kan acceptera att stillatigande se på hur utvecklingen går åt fel håll. Allt fler människor skadas på eller slits ut av sitt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.