Riksdagens protokoll 2013/14:31 Onsdagen den 20 november

Riksdagens protokoll 2013/14:31

Riksdagens protokoll

2013/14:31

Onsdagen den 20 november

Kl. 09:00 - 18:59

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 14 november justerades.  

2 § Anmälan om faktapromemoria

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 

2013/14:FPM21 Meddelande om långsiktig infrastrukturvision
KOM(2013) 711
till näringsutskottet  

3 § Anmälan om granskningsrapport

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen: 

RiR 2013:14 Sjunde AP-fonden – svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav? 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.