Riksdagens protokoll 2013/14:25 Tisdagen den 12 november

Riksdagens protokoll 2013/14:25

Riksdagens protokoll

2013/14:25

Tisdagen den 12 november

Kl. 13:00 - 22:49

1 § Justering av protokoll

Protokollen för den 4, 5 och 6 november justerades.  

2 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:6 för torsdagen den 7 november i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet. 

3 § Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

Förste vice talmannen anmälde att uppteckningar från följande EU-nämndssammanträden hade kommit in: 

fredagen den 11 oktober 
fredagen den 18 oktober 
onsdagen den 23 oktober 
fredagen den 25 oktober 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:82

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.