Riksdagens protokoll 2013/14:125 Fredagen den 13 juni

Riksdagens protokoll 2013/14:125

Riksdagens protokoll

2013/14:125

Fredagen den 13 juni

Kl. 09:00 - 11:28

1 § Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna: 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Johan Hedin (C) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 16 juni 2014 sedan Fredrick Federley (C) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 

Stockholm den 12 juni 2014 

Per Virdesten

Ersättare för ordföranden

/Mattias Andersson

sekreterare 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Förste
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.