Riksdagens protokoll 2013/14:113 Måndagen den 19 maj

Riksdagens protokoll 2013/14:113

Riksdagens protokoll

2013/14:113

Måndagen den 19 maj

Kl. 09:00 - 14:26

1 § Justering av protokoll

Protokollen för den 8, 9, 12 och 13 maj justerades.  

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att
Linda Wemmert
(M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 24 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Gustav Schyllert (M). 

3 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Linda Wemmert
(M) avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 24 maj. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  

4 § Meddelande om aktuell debatt om FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport

Andre vice talmannen meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.