Riksdagens protokoll 2013/14:107 Tisdagen den 6 maj

Riksdagens protokoll 2013/14:107

Riksdagens protokoll

2013/14:107

Tisdagen den 6 maj

Kl. 13:00 - 14:16

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 29 april justerades.  

2 § Meddelande om statsministerns frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 8 maj kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (M).  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:429

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:429 Tullstation Kapellskär och smuggling  

av Tommy Waidelich (S) 

Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven tid. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 30 april 2014 
Finansdepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.