Riksdagens protokoll 2013/14:100 Fredagen den 11 april

Riksdagens protokoll 2013/14:100

Riksdagens protokoll

2013/14:100

Fredagen den 11 april

Kl. 09:00 - 12:07

1 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Förste vice talmannen meddelade att
måndagen den 14 april kl. 12.00
skulle interpellationssvar utgå. 

2 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:31 för torsdagen den 10 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:390

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:390 Inbördeskriget i Syrien och destabiliseringen av läget i Mellanöstern  

av Amineh Kakabaveh (V)  

Interpellationen kommer inte att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.