Riksdagens protokoll 2012/13:98 Torsdagen den 25 april

Riksdagens protokoll 2012/13:98

Riksdagens protokoll

2012/13:98

Torsdagen den 25 april

Kl. 12:00 - 22:05

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 april. 

2 § Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

Tredje vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: 

RiR 2013:4 Mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod? 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2012/13:384

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:384 Vårdnadsbidraget, arbetslinjen och jämställdheten  

av Monica Green (S)  

Interpellationen kommer att besvaras den 3 maj. 

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang. 

Stockholm den 22
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.