Riksdagens protokoll 2012/13:95 Fredagen den 19 april

Riksdagens protokoll 2012/13:95

Riksdagens protokoll

2012/13:95

Fredagen den 19 april

Kl. 09:00 - 12:16

1 § Aktuell debatt: Den inre utlänningskontrollen och ID-kontroller i kollektivtrafiken

Anf. 1 CHRISTINA HÖJ LARSEN (V):

Herr talman! Tillsammans är vi Sverige. Våra sulor slits på samma gator. Vi vänder våra ansikten mot samma vårsol. Vi är födda på olika platser i världen – Kiruna, Kabul, Karlstad eller Kigali. I våra ögon finns alla färger, från blått till brunt. Vår hud skiftar från skärt till mörkbrunt. Vi talar olika språk, ber till olika gudar och hejar på olika fotbollslag. Tillsammans är vi Sverige. 

Ändå har vi nu under våren återigen fått tydliga bevis på att alla inte behandlas lika i vårt samhälle och att människor känner sig utpekade och misstänkliggjorda på grund av sin födelseort
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.