Riksdagens protokoll 2012/13:87 Tisdagen den 9 april

Riksdagens protokoll 2012/13:87

Riksdagens protokoll

2012/13:87

Tisdagen den 9 april

Kl. 13:00 - 23:12

1 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Johan Forssell
(M) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 15–28 april. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Mohamoud M. Enow
(M) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Johan Forssell. 

2 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att
Gunvor G Ericson
(MP) avsagt sig uppdraget som ledamot i riksdagsstyrelsen och att
Mehmet Kaplan
(MP) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagsstyrelsen. 

Kammaren biföll dessa avsägelser.  

3 § Anmälan om kompletteringsval till riksdagsstyrelsen

Förste vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida