Riksdagens protokoll 2012/13:84 Tisdagen den 26 mars

Riksdagens protokoll 2012/13:84

Riksdagens protokoll

2012/13:84

Tisdagen den 26 mars

Kl. 13:00 - 19:05

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 19 och 20 mars. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Inger Fredriksson som suppleant i finansutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden under Roger Tiefensees ledighet. 

Förste vice talmannen förklarade vald
under tiden den 27 mars–2 juni
till 

suppleant i finansutskottet

Inger Fredriksson (C) 

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Inger Fredriksson (C) 

suppleant i EU-nämnden

Inger Fredriksson (C) 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida