Riksdagens protokoll 2012/13:79 Fredagen den 15 mars

Riksdagens protokoll 2012/13:79

Riksdagens protokoll

2012/13:79

Fredagen den 15 mars

Kl. 09:00 - 11:26

1 § Ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Josefin Brink
(V) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 16 mars–30 april. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Ali Esbati
(V) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Josefin Brink. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till arbetsmarknadsutskottet

Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Ali Esbati som suppleant i arbetsmarknadsutskottet under Josefin Brinks fortsatta ledighet. 

Andre vice talmannen förklarade vald
under tiden den 16 mars–30 april
till 

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Ali Esbati (V) 

3 § Meddelande om information från regeringen

Andre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.