Riksdagens protokoll 2012/13:75 Fredagen den 8 mars

Riksdagens protokoll 2012/13:75

Riksdagens snabbprotokoll

2012/13:75

Fredagen den 8 mars

Kl. 09:00 - 12:31

1 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2012/13:FPM66 Fjärde järnvägspaketet –järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet
KOM(2013) 27, KOM(2013) 31, KOM(2013) 30
till trafikutskottet  
2012/13:FPM67 Fjärde järnvägspaketet – Marknadsöppning
KOM(2013) 26, KOM(2013) 28, KOM(2013) 29
till trafikutskottet  
2012/13:FPM68 NIS-direktivet
KOM(2013) 48
till försvarsutskottet  
2012/13:FPM69 Europeisk handlingsplan för detaljhandel
KOM(2013) 36
till näringsutskottet  
2012/13:FPM70 Direktiv om straffrättsligt skydd av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.