Riksdagens protokoll 2012/13:67 Tisdagen den 19 februari

Riksdagens protokoll 2012/13:67

Riksdagens protokoll

2012/13:67

Tisdagen den 19 februari

Kl. 13:00 - 20:29

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 12 och 13 februari. 

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Sedat Dogru
(M) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  

3 § Meddelande om statsministerns frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 21 februari kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (M). 

4 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2012/13:18 för torsdagen den 14 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från civilutskottet. 

5 § Anmälan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.