Riksdagens protokoll 2012/13:59 Tisdagen den 29 januari

Riksdagens protokoll 2012/13:59

Riksdagens snabbprotokoll

2012/13:59

Tisdagen den 29 januari

Kl. 13:00 - 20:06

1 § Aktuell debatt: Klimatförändringens omfattning och effekter

Anf. 1 GUSTAV FRIDOLIN (MP):

Fru talman! Klimatförändringen är, för att citera statsministerns första regeringsförklaring i denna kammare, ”en ödesfråga för Sverige och för världen”. Jag önskar att jag kunde säga att läget ljusnat sedan dess, att den samlade globala klimatrörelsen lett fram till förändring hos världens politiker. Men tyvärr är det precis tvärtom. 

Under det senaste året har varningsklockornas signaler övergått i ett öronbedövande dån. FN:s vetenskapliga panel, Världsbanken, Internationella energiorganet, Europeiska miljöbyrån, våra egna miljömyndigheter – alla bekräftar de detta. Utsläppen ökar, och jorden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.