Riksdagens protokoll 2012/13:53 Torsdagen den 17 januari

Riksdagens protokoll 2012/13:53

Riksdagens snabbprotokoll

2012/13:53

Torsdagen den 17 januari

Kl. 12:00 - 14:59

1 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2012/13:FPM45 Förordning om tillämpning av mervärdesskatteregler om beskattningsland för elektroniska tjänster m.m.
KOM(2012) 763
till skatteutskottet  
2012/13:FPM46 Förordning om jordbruks- och fiskestatistik
KOM(2012) 724
till miljö- och jordbruksutskottet 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:199

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:199 Hästnäringen i Boden 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.