Riksdagens protokoll 2012/13:48 Onsdagen den 19 december

Riksdagens protokoll 2012/13:48

Riksdagens protokoll

2012/13:48

Onsdagen den 19 december

Kl. 14:10 - 18:12

1 § Statsbudget för 2013

Föredrogs  

finansutskottets betänkande 2012/13:FiU10 
Statsbudget för 2013. 

Kammaren biföll talmannens förslag att ärendet fick avgöras efter endast
en
bordläggning.  

Talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld. 

Beslut

FiU10 Statsbudget för 2013 
Kammaren biföll utskottets förslag. 

2 § Avslutning

Anf. 1 TALMANNEN:

Ärade ledamöter! Det är i dag dags att uppmärksamma att halva riksmötet 2012/13 är till ända. Hösten har svept förbi i en rasande takt, och här i kammaren har vi sett både debattglädje, debattlystenhet och mycket stort engagemang. 

Det har utan tvekan varit en utomordentligt intensiv höst både inrikes- och utrikespolitiskt.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.