Riksdagens protokoll 2012/13:27 Tisdagen den 20 november

Riksdagens protokoll 2012/13:27

Riksdagens protokoll

2012/13:27

Tisdagen den 20 november

Kl. 13:00 - 15:59

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 13 och 14 november. 

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 22 november kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Socialminister Göran Hägglund (KD), statsrådet Tobias Billström (M), statsrådet Ewa Björling (M), statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) och statsrådet Anna-Karin Hatt (C). 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:92

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:92 Arbetsmarknaden i Stockholms län  

av Ingela Nylund Watz (S)  

Interpellationen kommer att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.