Riksdagens protokoll 2012/13:23 Tisdagen den 13 november

Riksdagens protokoll 2012/13:23

Riksdagens protokoll

2012/13:23

Tisdagen den 13 november

Kl. 13:00 - 18:43

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 5, 6 och 7 november. 

2 § Meddelande om parentation

Tredje vice talmannen meddelade att
onsdagen den 14 november före voteringen
skulle parentation hållas för att hedra minnet av tidigare talman Ingegerd Troedsson. 

3 § Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 15 november kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Utbildningsminister Jan Björklund (FP), justitieminister Beatrice Ask (M), landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), statsrådet Birgitta Ohlsson (FP) och statsrådet Stefan Attefall (KD). 

4 § Anmälan om kompletteringsval till kulturutskottet och arbetsmarknadsutskottet

Tredje
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.