Riksdagens protokoll 2012/13:128 Tisdagen den 25 juni

Riksdagens protokoll 2012/13:128

Riksdagens protokoll

2012/13:128

Tisdagen den 25 juni

Kl. 09:00 - 11:18

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 18 juni. 

2 § Ansökan om ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att
Fredrik Lundh Sammeli
(S)

ansökt om ledighet under tiden den 15 augusti 2013–15 februari 2014. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Tredje vice talmannen anmälde att
Tomas Nilsson
(S) skulle tjänstgöra som ersättare för Fredrik Lundh Sammeli. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Tomas Nilsson som suppleant i socialförsäkringsutskottet under Fredrik Lundh Sammelis ledighet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald
under tiden den 15 augusti 2013–15 februari 2014
till 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.