Riksdagens protokoll 2012/13:123 Fredagen den 14 juni

Riksdagens protokoll 2012/13:123

Riksdagens protokoll

2012/13:123

Fredagen den 14 juni

Kl. 09:00 - 11:17

1 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Patrik Björck
(S)

avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden från och med den 17 juni. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Patrik Björck som ledamot i EU-nämnden samt Jonas Gunnarsson som suppleant i EU-nämnden. 

Förste vice talmannen förklarade valda
från och med den 17 juni
till 

ledamot i EU-nämnden

Patrik Björck (S) 

suppleant i EU-nämnden

Jonas Gunnarsson (S) 

3 § Meddelande om skriftliga frågor under sommaruppehållet

Förste vice talmannen meddelade att skriftliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.