Riksdagens protokoll 2012/13:120 Tisdagen den 11 juni

Riksdagens protokoll 2012/13:120

Riksdagens protokoll

2012/13:120

Tisdagen den 11 juni

Kl. 13:00 - 20:35

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 juni. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:451

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:451 Kvinnor och barn i rättens gränsland 

av Amineh Kakabaveh (V) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 28 juni 2013. 

Skälet till dröjsmålet är redan tidigare inbokade engagemang och resor. 

Stockholm den 5 juni 2013 
Utbildningsdepartementet 

Maria Arnholm

Interpellation 2012/13:470

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:470 Den svenska modellen 

av Marie Granlund (S) 

Interpellationen kommer att besvaras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.