Riksdagens protokoll 2012/13:116 Tisdagen den 4 juni

Riksdagens protokoll 2012/13:116

Riksdagens protokoll

2012/13:116

Tisdagen den 4 juni

Kl. 13:00 - 20:12

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att
Roger Tiefensee
(C) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 3 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Inger Fredriksson (C). 

2 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 28 och 29 maj. 

3 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Förste vice talmannen meddelade att val av justitieombudsman skulle äga rum
onsdagen den 5 juni kl. 9.00


4 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2012/13:30 för torsdagen den 23 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från näringsutskottet. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.