Riksdagens protokoll 2012/13:112 Tisdagen den 28 maj

Riksdagens protokoll 2012/13:112

Riksdagens protokoll

2012/13:112

Tisdagen den 28 maj

Kl. 13:00 - 18:15

1 § Återrapportering från Europeiska rådets möte

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman! Europeiska rådet möttes i onsdags i förra veckan för att under en halv dag diskutera två aktuella frågor som båda är viktiga för Europas ekonomiska utveckling, dels energifrågorna, dels skattefrågorna.  

Skattefrågorna har fått stor uppmärksamhet i flera länder under de senaste månaderna då det har framkommit att både välkända individer och företag på olika sätt har vidtagit långtgående åtgärder för att minimera sin skatt. Skattefrågorna är också en av det brittiska G8-ordförandeskapets prioriterade frågor. Detta är viktigt eftersom det i många fall inte räcker med europeiska lösningar utan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.