Riksdagens protokoll 2012/13:11 Onsdagen den 17 oktober

Riksdagens protokoll 2012/13:11

Riksdagens protokoll

2012/13:11

Onsdagen den 17 oktober

Kl. 09:00 - 16:01

Välkomsthälsning

Anf. 1 TALMANNEN:

Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att vi bland åhörarna vid partiledardebatten har ordföranden för den ryska dumans utrikesutskott Aleksej Pusjkov samt representanter från den diplomatiska kåren närvarande. Varmt välkomna! 

1 § Partiledardebatt

Anf. 2 MIKAEL DAMBERG (S):

Herr talman! Det handlar om 650 anställda på Sony Mobile i Lund, 230 på Holmens i Hallstavik, 330 på Volvo Bussar i Säffle, 450 medarbetare på SSAB i Borlänge, Oxelösund och Luleå och i morse anställda på Telia Sonera. Nu slår varselvågen mot Sverige med stor kraft. Det är 45 000 anställda som hittills i år fått besked om att just deras jobb är hotat. 

Runt köksborden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.