Riksdagens protokoll 2012/13:102 Fredagen den 3 maj

Riksdagens protokoll 2012/13:102

Riksdagens protokoll

2012/13:102

Fredagen den 3 maj

Kl. 09:00 - 12:25

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 26 april. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Adam Marttinen som suppleant i socialutskottet och kulturutskottet under Margareta Larssons ledighet. 

Talmannen förklarade vald
under tiden den 3 maj–26 juni
till  

suppleant i socialutskottet

Adam Marttinen (SD) 

suppleant i kulturutskottet

Adam Marttinen (SD)  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:389

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:389 Offentlig mat  

av Matilda Ernkrans (S) 

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.