Riksdagens protokoll 2011/12:91 Torsdagen den 29 mars

Riksdagens protokoll 2011/12:91

Riksdagens protokoll

2011/12:91

Torsdagen den 29 mars

Kl. 12:00 - 16:34

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 mars. 

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Jessica Rosencrantz
(M) avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet från och med den 30 mars. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Meddelande om aktuell debatt om nordiska gränshinder

Förste vice talmannen meddelade att en aktuell debatt om nordiska gränshinder skulle äga rum
onsdagen den 11 april kl. 9.00.
Under april skulle det i samtliga nordiska parlament hållas temadebatter om hinder för den fria rörligheten inom Norden. 

Företrädare för Nordiska rådets svenska delegation skulle inleda debatten. Från regeringen skulle statsrådet Ewa Björling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.