Riksdagens protokoll 2011/12:85 Tisdagen den 20 mars

Riksdagens protokoll 2011/12:85

Riksdagens protokoll

2011/12:85

Tisdagen den 20 mars

Kl. 13:00 - 20:13

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 mars. 

2 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade  

att
Jessica Rosencrantz
(M) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet från och med den 21 mars,  

att
Cecilia Magnusson
(M) avsagt sig uppdraget som suppleant i trafikutskottet från och med den 21 mars, 

att
Christina Höj Larsen
(V) avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 21 mars samt  

att
Lars Ohly
(V) avsagt sig uppdraget som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utskott och Nordiska rådets svenska delegation

Tredje
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida