Riksdagens protokoll 2011/12:81 Tisdagen den 13 mars

Riksdagens protokoll 2011/12:81

Riksdagens protokoll

2011/12:81

Tisdagen den 13 mars

Kl. 13:00 - 22:07

1 § Utökning av antalet suppleanter i kulturutskottet och arbetsmarknadsutskottet

Valberedningen hade, enligt till kammaren inkomna protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande: 

från 26 till 27 i kulturutskottet  
från 28 till 29 i arbetsmarknadsutskottet  

Kammaren medgav dessa utökningar. 

2 § Val av extra suppleanter i kulturutskottet och arbetsmarknadsutskottet

Företogs val av extra suppleanter i kulturutskottet och arbetsmarknadsutskottet  

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

suppleant i kulturutskottet

Bengt Berg (V) 

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Désirée Pethrus (KD) 

3 § Anmälan om fördröjda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.