Riksdagens protokoll 2011/12:77 Tisdagen den 28 februari

Riksdagens protokoll 2011/12:77

Riksdagens protokoll

2011/12:77

Tisdagen den 28 februari

Kl. 13:00 - 19:20

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 21 och 22 februari. 

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 1 mars kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), statsrådet Maria Larsson (KD), statsrådet Gunilla Carlsson (M), statsrådet Stefan Attefall (KD) och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M). 

3 § Anmälan om inkomna protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit: 

prot. 2011/12:26 för torsdagen den 16 februari från finansutskottet 
prot. 2011/12:27 för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.