Riksdagens protokoll 2011/12:74 Onsdagen den 22 februari

Riksdagens protokoll 2011/12:74

Riksdagens protokoll

2011/12:74

Onsdagen den 22 februari

Kl. 09:00 - 18:08

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 februari. 

2 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Esabelle Dingizian
(MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i försvarsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  

3 § Anmälan om kompletteringsval till försvarsutskottet

Tredje vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Valter Mutt som suppleant i försvarsutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i försvarsutskottet

Valter Mutt (MP) 

4 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Tredje vice talmannen anmälde att följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.