Riksdagens protokoll 2011/12:70 Onsdagen den 15 februari

Riksdagens protokoll 2011/12:70

Riksdagens protokoll

2011/12:70

Onsdagen den 15 februari

Kl. 09:00 - 17:44

Välkomsthälsning

Anf. 1 TALMANNEN:

Jag ber att få hälsa representanter för den diplomatiska kåren välkomna till den utrikespolitiska debatten. 

1 § Utrikespolitisk debatt

Anf. 2 Utrikesminister CARL BILDT (M):

Herr talman! Ärade ledamöter! De senaste decennierna har i många avseenden varit en tid av enastående framsteg. Krigen har blivit färre, demokratierna har blivit fler, sjukdomar har trängts tillbaka och många hundratals miljoner människor har lyfts ur fattigdom. En värld där vi genom globaliseringen fått nya möjligheter har blivit en allt bättre värld för allt fler. 

Inte minst i Europa – i dessa dagar – har vi anledning att påminna om de stora framsteg som gjorts, och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.