Riksdagens protokoll 2011/12:69 Tisdagen den 14 februari

Riksdagens protokoll 2011/12:69

Riksdagens protokoll

2011/12:69

Tisdagen den 14 februari

Kl. 13:00 - 20:34

1 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade  

att
Lars Ohly
(V) avsagt sig uppdragen som ledamot i Utrikesnämnden och i krigsdelegationen samt  

att
Göran Lennmarker
avsagt sig uppdraget som personlig ersättare för Maria Abrahamsson (M) i Domarnämnden. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

2 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Ann Arleklo
(S) ansökt om ledighet under tiden den 14 februari–31 mars. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Christin Hagberg
(S) skulle tjänstgöra som ersättare för Ann Arleklo. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade  

att Vänsterpartiets riksdagsgrupp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.