Riksdagens protokoll 2011/12:48 Onsdagen den 14 december

Riksdagens protokoll 2011/12:48

Riksdagens protokoll

2011/12:48

Onsdagen den 14 december

Kl. 09:00 - 23:08

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 december. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp anmält Montaser Eneim som suppleant i konstitutionsutskottet och justitieutskottet under Kajsa Lunderquists ledighet samt Hannes Beckman som suppleant i arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden under Marta Obminskas ledighet. 

Andre vice talmannen förklarade vald
under tiden

den 14 december 2011–30 juni 2012
till 

suppleant i konstitutionsutskottet

Montaser Eneim (M) 

suppleant i justitieutskottet

Montaser Eneim (M) 

Andre vice talmannen förklarade vald
under tiden den 14 december 2011–17
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.