Riksdagens protokoll 2011/12:47 Tisdagen den 13 december

Riksdagens protokoll 2011/12:47

Riksdagens protokoll

2011/12:47

Tisdagen den 13 december

Kl. 13:00 - 18:54

1 § Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 december

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman! Ärade ledamöter! Europeiska rådet möttes den 8 och 9 december under ledning av dess ordförande Herman Van Rompuy. Under torsdagskvällen och natten pågick intensiva och långa diskussioner om Europas ekonomiska krisläge och åtgärder för att påskynda en återhämtning. 

Målsättningen var att förbättra den ekonomiska styrningen och samtidigt förstärka den så kallade finansiella brandväggen. På fredagen fortsatte denna diskussion efter det att övriga slutsatstexter om energipolitik, tillväxtfrågor, EU:s utvidgning och ett antal utrikespolitiska frågor också gåtts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.