Riksdagens protokoll 2011/12:45 Fredagen den 9 december

Riksdagens protokoll 2011/12:45

Riksdagens protokoll

2011/12:45

Fredagen den 9 december

Kl. 09:00 - 13:00

1 § Anmälan om inkomna protokollsutdrag från utskott

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit: 

prot. 2011/12:16 för tisdagen den 6 december från finansutskottet  
prot. 2011/12:10 för torsdagen den 8 december från civilutskottet  

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2011/12:50 till utbildningsutskottet 

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden 2011/12:UFöU2 och UFöU3  
Utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU2  
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU1  

4 § Svar på interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.