Riksdagens protokoll 2011/12:42 Tisdagen den 6 december

Riksdagens protokoll 2011/12:42

Riksdagens protokoll

2011/12:42

Tisdagen den 6 december

Kl. 13:00 - 19:12

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 29 och 30 november. 

2 § Nya ledamöter i Europaparlamentet

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för nya ledamöter och nya ersättare i Europaparlamentet

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit beslut om fördelning av ytterligare två mandat i Europaparlamentet och fastställande av vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare samt bevis om att 

Amelia Andersdotter, Piratpartiet, utsetts till ledamot i Europaparlamentet fr.o.m. den 1 december 2011, 

Jens Nilsson (S) utsetts till ledamot i Europaparlamentet fr.o.m.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.