Riksdagens protokoll 2011/12:34 Tisdagen den 22 november

Riksdagens protokoll 2011/12:34

Riksdagens protokoll

2011/12:34

Tisdagen den 22 november

Kl. 13:00 - 21:08

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 november. 

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 24 november kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Justitieminister Beatrice Ask (M), utrikesminister Carl Bildt (M), landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), statsrådet Gunilla Carlsson (M) och statsrådet Tobias Billström (M). 

3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2011/12:FPM31 Industripolitik för stärkt konkurrenskraft
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.