Riksdagens protokoll 2011/12:29 Torsdagen den 10 november

Riksdagens protokoll 2011/12:29

Riksdagens protokoll

2011/12:29

Torsdagen den 10 november

Kl. 12:00 - 17:53

1 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2011/12:FPM23 Meddelande om ökad genomslag av EU:s utvecklingspolitik – en agenda för förändring
KOM(2011)637
till utrikesutskottet  

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2011/12:87

Till riksdagen 

Interpellation 2011/12:87 Stresstesterna av de svenska kärnkraftverken 

av Jens Holm (V)  

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 1 december 2011. Miljöministern har inte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.