Riksdagens protokoll 2011/12:22 Tisdagen den 25 oktober

Riksdagens protokoll 2011/12:22

Riksdagens protokoll

2011/12:22

Tisdagen den 25 oktober

Kl. 13:00 - 18:31

1 § Aktuell debatt: Den ekonomiska situationen i euroområdet och i övriga Europa

Anf. 1 LARS OHLY (V):

Fru talman! Det kanske skulle vara dags nu för socialdemokrater, moderater och andra att tacka svenska folket, att uttrycka ett tack för det nej till euron som en stor majoritet beslutade om i folkomröstningen 2003. Annars skulle vårt läge ha varit helt annorlunda. Vi skulle ha haft mycket svårare att möta den ekonomiska kris som finns, därför att euron och spekulationsekonomin är orsaker till krisen. Det är när kortsiktiga intressen tar över som krisen sprider sig. 

Milton Friedman sade: Bara en kris, verklig eller påhittad, gör riktiga förändringar möjliga. Och det har Europas makthavare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.