Riksdagens protokoll 2011/12:140 Torsdagen den 13 september

Riksdagens protokoll 2011/12:140

Riksdagens protokoll

2011/12:140

Torsdagen den 13 september

Kl. 12:00 - 14:53

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 6 september. 

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Anders Åkesson
(C) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till kulturutskottet

Förste vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Rickard Nordin som suppleant i kulturutskottet. 

Förste vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i kulturutskottet

Rickard Nordin (C) 

4 § Meddelande om parentation och upprop

Förste vice talmannen meddelade att sammanträdet
tisdagen

den 18 september kl. 11.00
skulle
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.