Riksdagens protokoll 2011/12:136 Torsdagen den 28 juni

Riksdagens protokoll 2011/12:136

Riksdagens protokoll

2011/12:136

Torsdagen den 28 juni

Kl. 12:00 - 15:45

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 19 och 20 juni. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att
Kajsa Lunderquist
(M) skulle återta sin plats i riksdagen som ersättare för statsrådet Tobias Billström (M) från och med den 1 juli, varigenom uppdraget som ersättare för statsrådet Tobias Billström (M) skulle upphöra för Montaser Eneim. 

3 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Helena Leander
(MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet från och med den 1 juli. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

4 § Anmälan om kompletteringsval till skatteutskottet

Talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.