Riksdagens protokoll 2011/12:119 Tisdagen den 29 maj

Riksdagens protokoll 2011/12:119

Riksdagens protokoll

2011/12:119

Tisdagen den 29 maj

Kl. 13:00 - 19:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 21, 22 och 23 maj. 

2 § Meddelande om svar på skriftliga frågor

Förste vice talmannen meddelade att med anledning av att den 6 juni är en helgdag skulle skriftliga frågor som lämnats in före kl. 10.00 fredagen den 1 juni besvaras senast torsdagen den 7 juni. 

3 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 31 maj kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Ulf Kristersson (M), statsrådet Nyamko Sabuni (FP), statsrådet Tobias Billström (M), statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) och statsrådet Anna-Karin Hatt (C). 

4 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.