Riksdagens protokoll 2011/12:110 Tisdagen den 8 maj

Riksdagens protokoll 2011/12:110

Riksdagens protokoll

2011/12:110

Tisdagen den 8 maj

Kl. 13:00 - 19:17

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 maj. 

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Mats Odell
(KD) avsagt sig uppdragen som ledamot i Utrikesnämnden och i krigsdelegationen. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till Utrikesnämnden och krigsdelegationen

Förste vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Emma Henriksson som ledamot i Utrikesnämnden och i krigsdelegationen. 

Förste vice talmannen förklarade vald till  

ledamot i Utrikesnämnden

Emma Henriksson (KD) 

ledamot i krigsdelegationen

Emma Henriksson (KD) 

4 § Meddelande om frågestund

Förste
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.