Riksdagens protokoll 2011/12:105 Fredagen den 27 april

Riksdagens protokoll 2011/12:105

Riksdagens protokoll

2011/12:105

Fredagen den 27 april

Kl. 09:00 - 13:56

1 § Anmälan om återtagande av platser i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade  

att
Eliza Roszkowska Öberg
(M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Björn Samuelson (M) och 

att
Fredrik Lundh Sammeli
(S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 2 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Tomas Nilsson (S). 

2 § Meddelande om svar på skriftliga frågor

Tredje vice talmannen meddelade att med anledning av att tisdagen den 1 maj är en helgdag skulle skriftliga frågor som lämnats in före fredagen den 27 april kl. 10.00 besvaras senast torsdagen den 3 maj. 

3 § Anmälan om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.