Riksdagens protokoll 2010/11:97 Torsdagen den 5 maj

Riksdagens protokoll 2010/11:97

Riksdagens protokoll

2010/11:97

Torsdagen den 5 maj

Kl. 12:00 - 15:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 29 april. 

2 § Anmälan om vice ordförande i finansutskottet

Andre vice talmannen anmälde att
Tommy Waidelich
(S) valts till vice ordförande i finansutskottet från och med den 5 april.  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:327

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:327 Sveriges medverkan i FN:s råd för mänskliga rättigheter  

av Kent Ekeroth (SD)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 17 maj 2011. 

Skälet till dröjsmålet är resor. 

Stockholm den 3 maj 2011 
Utrikesdepartementet  

Carl Bildt

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.