Riksdagens protokoll 2010/11:95 Tisdagen den 3 maj

Riksdagens protokoll 2010/11:95

Riksdagens protokoll

2010/11:95

Tisdagen den 3 maj

Kl. 13:00 - 16:07

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 26 och 27 april. 

2 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att
Sven-Erik Österberg
(S) avsagt sig uppdragen som ledamot i valberedningen, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden.  

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till valberedningen, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Carina Moberg som ledamot i valberedningen, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden. 

Förste vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i valberedningen

Carina Moberg (S) 

ledamot i riksdagsstyrelsen

Carina
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.